BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Jonas Žemaitis-Vytautas

Jonas Žemaitis-Vytautas – lietuvių karininkas, rezistentas, partizanų vadas, brigados generolas (slapyvardžiai - Vytautas, Lukas, Matas, Tylius).

Jaunystė ir kariuomenė

1929 metais baigė karo mokyklą. 1936-1938 m. studijavo Prancūzijos artilerijos mokykloje Fonteneble. Ga­vęs kapitono laipsnį, vadovavo Lietuvos kariuomenės 4-ojo artileri­jos pulko mokomajai baterijai. 1941 m. pasitraukė iš pulko, kuriam buvo įsakyta su Raudonąja armija trauktis į Rytus. Nepanoręs tar­nauti vokiečiams, išėjo į atsargą, gyveno Kaune, vėliau - Šiluvos vals­čiaus Kiaulininkų kaime. 1944 metais Šiluvos ir Tytuvėnų valsčiuose suorganizavo daugiau kaip 100 vyrų į generolo Povilo Plechavičiaus (1890-1973) Vietinę rinktinę ir tapo šios rinktinės 310 bataliono vadu.

Vokiečiams išformavus rinktinę, slapstėsi, o nuo 1945 m. tapo Že­benkšties rinktinės, veikusios Raseinių apskrityje, štabo viršininku. 1947 m. gegužės mėn. buvo išrinktas Kęstučio apygardos vadu. Po metų įkūrė Jūros partizanų sritį, tapo jos vadu. Ėmėsi organizuoti vieningą partizanų vadovybę. 1948 m. lapkričio mėnesį paskelbė apie vyriausiosios partizanų vadovybės atkūrimą ir 1949 metais sušaukė visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą, kuriame buvo sukurta Lietuvos laisvės kovotoju sąjunga (LLKS). Jis buvo išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininku, laikinai ėjo ir Gynybos pajėgų vado pareigas.

Žemaičiui vadovaujant buvo parengti pagrindiniai LLKS pro­graminiai dokumentai, numatyta veiklos strategija ir taktika. Inspek­tuodamas partizanų apygardas 1950-1951 m., stengėsi įgyvendinti LLKS nuostatas, daug dėmesio skyrė krašto dvasinių vertybių ir ūkio išteklių išsaugojimui, tobulino LLKS struktūrą, atstatinėjo sunaikin­tus štabus, skyrė pareigūnus. Jis turėjo aukščiausią partizanų generolo laipsnį.

Suėmimas ir mistis

1951 m. gruodžio mėnesį, ištikus insultui, atsisakė pareigų ir gulėjo paralyžiuotas Jurbarko rajo­no Šimkaičių miške bunkeryje. 1953 m. Mindaugo būrio vadas Juo­zas Palubeckas, kurio bunkeryje slapstėsi Žemaitis, per infiltruotą agentą buvo suimtas ir po ilgų kankinimų išdavė bunkerį. Saugumo grupė, apsupusi bunkerį, įmetė į jį granatą su migdomosiomis dujo­mis. Žemaitis buvo suimtas gyvas. Okupacinė valdžia (asmeniškai ir MVD komisaras Laurentijus Berija) siūlė laisvę ir gyvybę, norėdami palenkti jį bendradarbiauti. 1954 m. lapkričio 26 d. sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyk komentarą

You must be logged in to post a comment.